Skipp navigasjon

Aktive eierkommuner kan gi høyere sysselsetting

06.05.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Arbeidsmarkedsbedriftene er kommunalt eide bedrifter som leverer arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra NAV. For det får de tilskudd fra stat og kommune. Samtidig selger de varer og tjenester i et marked.

Drift og organisering ved arbeidsmarkedsbedriftene er gjenstand for omfattende nasjonal regulering, og eierskapsutøvelsen i en slik kontekst er en mangefasettert og kompleks oppgave.

Oslo Economics har undersøkt arbeidsmarkedsbedriftene og kommunens eierskapsutøvelse i sju storbykommuner. Vi har tatt for oss begrensninger og muligheter for den enkelte arbeidsmarkedsbedrift, og eierstruktur og eierskap som strategisk virkemiddel. Vi har også kartlagt de nasjonale rammebetingelsene som kommunene og arbeidsmarkedsbedriftene forholder seg til.

Vår viktigste anbefaling er at kommunene som eiere bør sette seg inn i hva de har mulighet til å benytte arbeidsmarkedsbedriftene til, og hvordan de kan supplere kommunens øvrige tjenester. Det bør også fra nasjonalt hold vurderes å åpne opp for at arbeidsmarkedsbedriftene kan levere et bredere sett av velferdstjenester til kommunene enn det som er tillatt i dag.

Prosjektet er gjennomført i perioden september 2021 til mars 2022. Arbeidet er finansiert av KS’ program for storbyrettet forskning, og gjennomført i tett samarbeid med deltakerkommunene Kristiansand, Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Trondheim og Bærum.

Les rapportene her: Delrapport 1, Delrapport 2

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler