Skipp navigasjon

Oslo Economics styrker energiområdet med to nyansettelser

02.03.2022 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics har lang og bred erfaring fra ulike deler av energisektoren. Nå styrker vi kompetansen ytterligere med ansettelse av Carl-Petter Haugland og Ingunn Gotland Roll.

Carl-Petter har høy kompetanse i energisektoren innen nettvirksomhet, kraftmarked og andre regulatoriske problemstillinger. Han har erfaring fra NVE, distribusjonsnettselskap samt flere lederstillinger og fagområder i Statnett, innen både samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske analyser. Han har videre også omfattende erfaring med offentlige og private beslutningsprosesser gjennom å utrede, legge fram og kvalitetssikre komplekse investeringsbeslutninger. Han har gjennom utarbeidelse og kvalitetssikring av en rekke samfunnsøkonomiske analyser opparbeidet seg særlig gode evner til å anvende teori og veiledninger i praksis. I sin tidligere jobb ledet han avdelingen som har ansvar for samfunnsøkonomiske analyser i Statnett. Han har deltatt i flere nasjonale fora for utvikling av metode og praksis for samfunnsøkonomiske analyser. Fra tidligere arbeidsgivere NVE og Statnett har han også erfaring med vurderinger av statlig virkemiddelbruk og endringer i reguleringer.  

Ingunn har jobbet med kraftsystemplanlegging i Statnett i flere år, og har inngående kjennskap til fornybar energi og den grønne omstillingen som skjer nå.  Hun har god oversikt over de komplekse årsakssammenhengene mellom endringer i forbruk, produksjon og betydninger for overføringsnett. Hun har erfaring, både som senioranalytiker og prosjektleder, fra flere konseptvalgutredninger og andre typer økonomiske analyser i energisektoren. I tillegg til høy utredningskompetanse har dette gitt henne god innsikt i vurderinger av offentlige virkemidler, tiltak og investeringer. Hun har særlig god kompetanse på teori og anvendelse av samfunnsøkonomiske analyser. Hun har også jobbet med både utvikling av metode for, og anvendelse av, prissetting av areal og miljøvirkninger.

Carl-Petter og Ingunn styrker et allerede solid fagmiljø innen energi og bærekraft, konseptvalgutredninger samt andre samfunnsøkonomiske analyser. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dem i tiden som kommer.

Kontakt
Ingunn Gotland Roll
Ingunn Gotland Roll
Relevante artikler