Skipp navigasjon

Oslo Economics skal evaluere praktikantordningen

07.02.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet skal Oslo Economics, sammen med advokat Vegard Bø Bahus og forsker Bernt Bratsberg fra Frischsenteret, evaluere praktikantordningen. Dette er en ordning som gir midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse for praktikanter fra land utenfor EØS.

Formålet med ordningen er å gi utenlandske studenter mulighet til praktisk opplæring innenfor den utdanningen de har valgt. Til nå har de fleste praktikantene kommet fra Ukraina og landbruk og gartneri er bransjen som har brukt ordningen mest. Bakgrunnen for prosjektet er innstramminger som ble gjort med ordningen i 2018 for å hindre misbruk. Tidligere var det enkelt for arbeidsgivere å bruke ordningen til andre formål enn opplæring, som gjorde at mange praktikanter ble brukt som vanlig arbeidskraft.

I dette prosjektet skal Oslo Economics med våre underleverandører evaluere om innstrammingene har virket etter hensikten, hvordan praktikantordningen blir brukt i dag, samt om ordningen kan endres slik at flere bransjer kan ha nytte av den.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler