Skipp navigasjon

Konkurransemessige virkninger av NRKs tjenester i utvalgte mediemarkeder

07.02.2022 - Kultur og medier

I forbindelse med at Medietilsynet utredet NRKs bidrag til bruks- og mediemangfold bistod Oslo Economics med å vurdere konkurransemessige virkninger av NRK sine nyhets- og aktualitetstjenester på nett på kommersielle nettaviser. Vi gjennomførte også en deskriptiv analyse av podkastmarkedet.

NRK finansieres av felleskapets midler og det er derfor viktig å forstå hvordan NRK påvirker tilbudet fra den kommersielle mediebransjen. Konkurranse bidrar til at aktører må tilby kunder mer verdi – skjerper dem – noe som er i samfunnets interesse. Normalt vil imidlertid økt konkurranse redusere lønnsomheten – noe som bla. kan innebære at aktører forlater markedet. Den siste effekten vil eventuelt ha en negativ effekt på mediemangfoldet.

I likhet med tidligere analyser finner vi at NRK i liten grad har virkninger på lokal- og regionmedier. Dette skyldes at utøver et svakt konkurransepress, fordi regionsidene typisk er svært forskjellige fra lokalavisene. Sammenlignet med lokalavisene er det større overlapp mellom dekningsområdene til regionaviser og NRK sine regionsider – noe som isolert sett innebærer mer konkurranse. Regionavisene har imidlertid sterke posisjoner i markedet og få nære konkurrenter, så konkurranse fra NRK virker primært skjerpende på dem.

I likhet med tidligere analyser finner vi også at NRK utøver sterkere konkurransepress på riksdekkende aviser enn på lokal- og regionaviser. Dette konkurransepresset trolig har styrket seg de siste årene. Samtidig har de riksdekkende avisene opplevd vekst både i bruk, inntekter og lønnsomhet. Dette tyder på at det økte konkurransepresset ikke har hatt negative konsekvenser.

For den kommersielle mediebransjen blir digitale brukerinntekter stadig viktigere for å finansiere innhold. Selv om NRK har styrket sin posisjon, har brukerinntektene for de kommersielle fortsatt å øke. NRK synes derfor primært å utfylle tilbudet fra kommersielle aktører. Slik NRK sitt tilbud er i dag, forventer vi derfor ikke negative konkurransemessige effekter på kort og middels lang sikt

Rapporten fra arbeidet er tilgjengelig her.

Kontakt
Asbjørn Englund
Asbjørn Englund
Relevante artikler