Skipp navigasjon

Oslo Economics finner store samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til gatelagene

12.09.2023 - Kultur og medier

Oslo Economics finner at gatelagenes aktiviteter er assosiert med betydelige gevinster for målgruppen og samfunnet for øvrig. Gevinstene er særlig knyttet til bedre helse og livskvalitet, utdanning og arbeid, mestring og tilhørighet, samt et bedre liv til pårørende og gevinster for lokalsamfunn.

Oslo Economics har utarbeidet et samfunnsregnskap for gatelagene på vegne av Fotballstiftelsen. Gatelagsmodellen er et tilbud med fotball som virkemiddel for å gi personer med rusmiddel­problemer et bedre liv med flere dager uten rus. I dag aktiviserer Fotballstiftelsens 30 gatelag treninger for et stadig økende antall mennesker med rusutfordringer. Rundt disse organiseres sosiale aktiviteter, fengselsprosjekter og ikke minst arbeidstrening. Gjennom et inkluderende fellesskap, trygge rammer og positiv aktivitet skapes mestring og motivasjon til å ta nye steg langt utenfor banen.

Gatelagsmodellen er i stor vekst og vurderes som en suksesshistorie innenfor rusfeltet, med sin samskaping mellom fotballen, kommune, NAV og lokalsamfunn.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler