Skipp navigasjon

Kartlegging av pengestrømmene bak TONOs inntekter og utbetalinger

20.06.2024 - Kultur og medier

TONO er en kollektiv forvaltningsorganisasjon som forvalter økonomiske rettigheter i musikkverk på vegne av sine over 40 000 medlemmer og flere millioner rettighetshavere fra resten av verden. Med bakgrunn i TONOs ønske om å presentere pengestrømmene og økonomien i TONOs medlemsmasse, har Oslo Economics bistått TONO med å gi en oversikt over pengestrømmene bak TONOs inntekter og utbetalinger generelt, og på konsertmarkedet spesielt.

TONOs inntekter kommer fra ulike områder, blant annet kringkasting, konserter, online og serveringsbransjen. Inntektene fordeles ut til TONOs medlemmer basert på hvor og hvor ofte musikkverk de har rettigheter i er spilt offentlig. Om lag 30 000 norske komponister og tekstforfattere fikk utbetalinger fra TONO i 2023. I 2023 fikk 90 prosent av disse utbetalt under 13 000 kroner, og medianutbetalingen var på 175 kroner. TONOs inntekter fra konserter i Norge på om lag 112 millioner kroner i 2023, og de største inntektene kom fra festivaler og eventbyråer. 1 av 3 av de 30 000 norske komponistene og tekstforfatterne som fikk utbetalinger fra TONO i 2023 fikk utbetaling helt eller delvis som følge av konserter i Norge. For denne gruppen kom 48 prosent av TONO-utbetalingen fra konserter. Sett i et bransjeperspektiv, utgjorde TONOs inntekter fra konserter 2,6 prosent av de totale inntektene fra konserter i Norge i 2022.

Du kan lese rapporten her.

Du kan høre vår presentasjon av rapporten i TONOs podcast, Musikkskaperne, her.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler