Skipp navigasjon

Oslo Economics skal utrede virkningene av å fjerne eller redusere MVA på reparasjoner

08.10.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag for Forbrukerrådet skal Oslo Economics utrede virkingene av en reduksjon eller fjerning av merverdiavgift på reparasjoner innenfor ulike forbrukermarkeder. Vi skal blant annet analysere i hvilken grad et slikt virkemiddel kan endre forbrukeradferd i retning av å velge reparasjon fremfor å kjøpe nye produkter.

I regjeringens strategi for en grønn sirkulær økonomi varsles en større gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet. En eventuell reduksjon eller fjerning av merverdiavgifter på reparasjonstjenester vil ha som formål å oppnå bedre ressursutnyttelse og en mer sirkulær økonomi. Vi vil ikke studere oppnåelse av disse målene direkte, men utredningen vil gi økt innsikt i hvordan en avgiftsreduksjon vil kunne påvirke etterspørselen etter reparasjonstjenester.

Prosjektet vil fokusere på husholdningsprodukter, elektronikk, møbler, klær og sko. Produktene tilhører forbrukermarkeder med ulike karakteristikker, og effekten av en avgiftsreduksjon kan ventes å variere fra marked til marked.

Relevante artikler