Skipp navigasjon

Oslo Economics skal evaluere implementeringen av pårørendeveilederen

30.08.2021 - Helse og life science

Oslo Economics skal på vegne av Helsedirektoratet evaluere implementeringen av pårørendeveilederen. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med Inger Johanne Bergerød ved Nettverk for pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger.

En rekke tiltak er gjort for å gjøre pårørendeveilederen kjent, men innspill til den nasjonale pårørendestrategien «Vi – de pårørende» (2021-2025) viser at det er behov for å styrke arbeidet med implementeringen ytterligere. I prosjektet skal vi vurdere i hvilken grad pårørendeveilederen er implementert, herunder i hvilken grad helse- og omsorgstjenestene har kjennskap til veilederen og hvordan denne er tatt i bruk av relevant personell. Evalueringen skal også belyse om det er behov for å gjøre endringer i enkelte deler av veilederen. Funnene fra evalueringen skal benyttes til å vurdere hvordan implementeringen av veilederen kan styrkes.

Relevante artikler