Skipp navigasjon

Publikasjon om lokale aktivitetsmidler i Norsk sosiologisk tidsskrift

23.08.2021 - Kultur og medier

Våre medarbeidere Marit Svensgaard og Christoffer Bugge, med flere, har fått akseptert en artikkel om ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) i Norsk sosiologisk tidsskrift. I artikkelen svarer de ut hvordan norsk statlig idrettspolitikk fungerer fra den dannes til den implementeres i idrettslag og om implementeringen fungerer etter intensjonene. De undersøker hvordan idrettsråd og idrettslag oppfatter LAM-ordningen basert på informasjon fra spørreskjema og intervjuer. LAM er den eneste delen av spillemiddeltildelingen forvaltet av Kulturdepartementet som går uavkortet til lokalidretten. Funnene viser for det første at idrettsrådene, som administrerer LAM-ordningen lokalt, og idrettslag der aktivitet utøves oppfatter at ordningen fungerer bra. Idrettsrådene er tydeligst i denne oppfatningen. For det andre tyder funnene på at ordningen har bedre virkning i dag enn for noen år siden. Med utgangspunkt i teori om implementeringsverktøy, diskuterer forfatterne hvordan økonomiske rammetilskudd bidrar til den overordnede politiske visjonen om idrett og fysisk aktivitet for alle.

Les hele artikkelen her.

Relevante artikler