Skipp navigasjon

Oslo Economics deltar på Arendalsuka

13.08.2021 - Helse og life science

Oslo Economics deltar også i år på flere arrangementer under Arendalsuka. I tillegg til å se arrangementene live i Arendal, kan de også følges på stream. Se mer informasjon om streaming under hvert enkelt arrangement. Dette er temaene du kan få med deg:

Tirsdag 17. august (08:30-09:30, Rederikontoret) deltar vi på et frokostmøte om framtidens helsetjenester. Christoffer Bugge i Oslo Economics vil gi en innledning om framtidens helsetjeneste og utfordringene vi står overfor. Les mer om arrangementet her.

Tirsdag 17. august (14:15-15:45, No1 Sportsbar) presenterer vi funn fra rapporten Genterapi i Norge: Status, utfordringer og muligheter. Genterapi kan bety forskjellen mellom et liv preget av alvorlig sykdom, og et tilnærmet normalt liv. Oslo Economics sin rapport viser at det er behov for en endring i dagens ordning for godkjenning av nye medisiner og behandlingsformer dersom disse behandlingene skal bli tilgjengelig for norske pasienter. Se informasjon om arrangementet her.

Tirsdag 17. august (17:30-18:15, Havnegaten 2) deltar vi i HealthTalk sin debatt om innføring av genterapi i Norge, basert på arbeidet vi har gjort på dette temaet. Les mer om arrangementet her.

Onsdag 18. august (10:00-11:00, Thon Hotel Arendal) arrangerer Novartis en debatt om fremtidens tilbud til pasienter med hjerte- og karsykdommer. Se informasjon om arrangementet her.

Relevante artikler