Skipp navigasjon

Risiko ved utfasing av kommersielle leverandører av barnevernsinstitusjoner i Oslo

19.03.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har i samarbeid med Tyra Ekhaugen ved Ginnungagap utredet risiko ved å fase ut kommersielle leverandører av barnevernsinstitusjoner i Oslo kommune, sammen med en analyse av Barne- og familieetatens økonomiske situasjon, på oppdrag fra Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Byrådet ønsker at etaten skal ta hovedansvaret for tilbudet av plasser i barnevernsinstitusjoner i Oslo. Målet er å bygge opp og utvikle et tjenestetilbud som er minst like bra som dagens tilbud, uten kommersielle aktører.

Vår analyse viser at etaten har utfordringer med økonomi og kapasitetsplanlegging i driften. Etaten har et forbedringspotensial ved kjøp av institusjonsplasseringer på vegne av bydelene, noe som skaper et behov for at etaten bør endre måten den arbeider på. Analysen viser også at drift av barnevernsinstitusjoner er krevende på grunn av kommunens bistandsplikt, og store variasjoner i barn og unges behov. Våre anbefalinger er kort oppsummert at fremtidig institusjonskapasitet løses gjennom å (1) utvikle bruken av de ideelle leverandørene gjennom å etablere en anskaffelsesstrategi og (2) utvikle egen virksomhet for mer fleksibel kapasitet.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler