Skipp navigasjon

Evaluering av lærlingklausulen

02.02.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Den 1. januar 2017 ble forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, også kalt lærlingklausulen, innført. Forskriftens formål er å bidra til et tilstrekkelig antall læreplasser for elever i yrkesfaglig utdanning og et tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidere med fag- eller svennebrev, samt å motvirke økonomisk kriminalitet. Oslo Economics har på vegne av Utdanningsdirektoratet evaluert effektene av lærlingklausulen, og hovedformålet med evalueringen har vært å undersøke hvorvidt klausulen har ført til flere læreplasser i privat sektor. Hovedfunnene fra evalueringen er at innføringen av lærlingklausulen har ført til at det stilles krav om bruk av lærlinger i flere kontrakter, og at det har blitt skapt flere læreplasser. Effektene blir imidlertid begrenset av manglende kontroll og oppfølging.

Les mer om evalueringen på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Les rapporten i sin helhet her.

Relevante artikler