Skipp navigasjon

Oslo Economics presenterer på forskningskonferanse om medisinsk beslutningstaking

01.10.2020 - Helse og life science

Oslo Economics’ Christoffer Bugge som er PhD-student ved Universitetet i Oslo, har fått akseptert tre innsendte sammendrag fra forskningsartikler for muntlig presentasjon  under konferansen til Society of Medical Decision Making (SMDM).

  • Societal Costs of Cancer: Useful for Policymakers – or Just Big Numbers?
  • Use of Anti-Cancer Treatment during the Last Year of Life in a Public Health Care System
  • Phase- and Gender Specific, Lifetime and Future Costs of Cancer Care

Erik Magnus Sæther og Ivar Sønbø Kristiansen er medforfattere på alle tre arbeidene.

Presentasjonene kan følges virtuelt og er tilgjengelig mellom 6 og 27 oktober.

Mer informasjon om konferansen kan finnes på Society of Medical Decision Makings nettsider.

Relevante artikler