Skipp navigasjon

Oslo Economics i ekspertgruppe for samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak

26.03.2020 - Helse og life science

Regjeringen har besluttet å nedsette en ekspertgruppe som skal foreta samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltakene som er innført mot coronaepidemien. Gruppen skal ledes av professor Steinar Holden og vil ha medlemmer fra SSB, Norges Bank, UiO, NTNU, Oslo Economics, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helsedirektoratet.

Ekspertutvalget skal både analysere nye tiltak som er til vurdering og gjennomgå eksisterende tiltak. En del av vurderingen vil være å se hvordan eksisterende tiltak kan tilpasses slik at de negative konsekvensene for økonomien og samfunnet for øvrig blir minst mulig.

Analysene skal inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak, og første rapport skal leveres innen 6. april.

Les mer om ekspertutvalget her.

Relevante artikler