Skipp navigasjon

Virksom konkurranse i markedene for tiltak og tjenester til barnevernet

20.01.2020 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Barnevernet kjøper inn tiltak og tjenester fra private, både fra ideelle og kommersielle leverandører i stort omfang. Kommunalt og statlig barnevern kjøper plasser i barneverninstitusjoner for over 2 mrd. kr per år, fosterhjemsplasseringer for ca. 0,5 mrd. kr per år, samt en rekke andre tiltak og tjenester.

Vi har analysert hvordan markedene fungerer, og analysen viser at det er mange leverandører og jevnt over virksom konkurranse. Jevnt over vurderer vi at barnevernet får lavere kostnader, mer fleksibilitet og bedre behovsdekning, sammenlignet med hvis man skulle gjort alt selv.

Noen av tiltakene som kjøpes inn er imidlertid svært komplekse, og innkjøpene i barnevernet er sårbare for ubalanse i tilgang på informasjon og kompetanse. Derfor er det vesentlig risiko for at man ikke fullt ut når hele potensialet for et effektivt og godt barnevern.

Oslo Economics har utført analysen på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet i tidsrommet juni 2019 til januar 2020.

Konkurranseforholdene i markedene for barnevernet – OE-rapport 2019-43

Relevante artikler