Skipp navigasjon

Helseøkonomisk forskning publisert i Acta Ophthalmologica

11.10.2019 - Helse og life science

Ivar, Ragnhild og Erik ved Oslo Economics har publisert en forskningsartikkel om utviklingen i bruk av øyelegemidler i Norge, sammen med øyeleger Øystein Kalsnes Jørstad and Morten Carstens Moe fra Oslo Universitetssykehus. Forskningen er publisert i det internasjonale tidsskriftet Acta Ophthalmologica.

Artikkelen viser at bruken av øyelegemidler i Norge er doblet i perioden 2011-2015. Samtidig er det store fylkesvise variasjoner i legemiddelbruk. Forskningen er finansiert av legemiddelselskapet Bayer.

Artikkelen kan lastet ned gratis her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aos.14262

Relevante artikler