Skipp navigasjon

Hva er samfunnsvirkningene av ny migrenebehandling?

26.08.2019 - Helse og life science

Migrene rammer mange personer i arbeidsfør alder og samfunnsvirkningene utover helsetjenesten er betydelige. Migrene innebærer akutte anfall med sprengende hodepine, og smertene blir verre ved anstrengelser. Tilstanden har betydelig virkninger for pasientenes livskvalitet.

Aimovig er et legemiddel indisert for forebygging av migrene hos voksne som opplever minst fire migrenedager per måned. På oppdrag for legemiddelselskapet Novartis har Oslo Economics utarbeidet analyser av virkninger for helsetjenesten og samfunnet som følge av å introdusere det nye legemiddelet på markedet.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler