Skipp navigasjon

Rapport om fremtidens kreftkostnader

25.01.2019 - Helse og life science

Kreftsykdom innebærer en betydelig byrde for pasienter og samfunn. Årlig rammes nærmere 34.000 mennesker av kreftsykdom. I 2030 vil det være omtrent 10.000 flere hvert år som får kreft enn i dag. Hvordan skal samfunnet finansiere morgendagens kreftomsorg?

Målsettingen for denne rapporten er å belyse spørsmålet om hvor mye ressurser som brukes i kreftomsorgen i dag, hvor mye ressurser kreftomsorgen kan komme til å legge beslag på i årene som kommer og hva som er de viktigste årsakene til kostnadsveksten.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler