Skipp navigasjon

Oslo Economics har gjennomført samfunnsøkonomiske vurderinger for IKT-sikkerhetsutvalget

12.12.2018 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

IKT-sikkerhetsutvalget har overlevert sin NOU 2018:14 «IKT-sikkerhet i alle ledd – Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet» til Justis- og beredskapsdepartementet. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen for å gjennomføre en utredning av nasjonal IKT-sikkerhet samt identifisere tiltak for å forbedre den.

Oslo Economics har bistått IKT-sikkerhetsutvalget med samfunnsøkonomiske vurderinger av deres identifiserte tiltak. Det er vurdert samfunnsøkonomisk lønnsomhet og beskrevet usikkerheten ved anbefalingene. I arbeidet gjennomførte Oslo Economics intervjuer med mange av de relevante aktørene på IKT-sikkerhetsområdet.

Oslo Economics’ rapport er et digitalt vedlegg til IKT-sikkerhetsutvalgets utredning og kan finnes på regjeringen.no.

Relevante artikler