Skipp navigasjon

Liten nytte av milliardinvestering i Stad skipstunnel

01.06.2018 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet utført kvalitetssikring (KS 2) av Stad skipstunnel. Oppdraget er gjennomført i samarbeid med Atkins Norge i henhold til de krav som fremgår av rammeavtalen med Finansdepartementet om kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ. Hensikten med kvalitetssikringen er å gi oppdragsgiver en uavhengig analyse av prosjektet før forslag om endelig kostnadsramme legges fram for Stortinget.

Stad skipstunnel er planlagt fra Eide i Moldefjorden under Mannseidet til Kjødepollen ved Vanylvsfjorden. Tunnelen skal ha en lengde på 1700 meter, bredde på 36 meter og høyde på 50 meter, og skal være verdens første skipstunnel av denne dimensjonen.

Forventet nytte av Stad skipstunnel er redusert med over 1 mrd. kroner (over 60 prosent) siden regjeringens konseptvalg i februar 2015. Netto nytte er redusert fra -1,4 mrd. kroner i KS 1 til -3,1 mrd. kroner i våre vurderinger.

Prosjektet er veldefinert og entydig avgrenset i forprosjektdokumentet og styringsdokumentet. Dersom prosjektet skal realiseres anbefaler vi en kostnadsramme (p85) på 4,35 mrd. 2018-kroner inkl. mva. og en styringsramme (p50) på 3,67 mrd. 2018-kroner inkl. mva.

Les rapporten her.

Illustrasjon: Kystverket

Relevante artikler