Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse av alkolås

07.03.2017 - Samfunnsøkonomisk analyse

Promillekjøring er en stor trafikksikkerhetsrisiko i vegtrafikken internasjonalt og i Norge. Det er allment kjent at alkohol, alene eller i kombinasjon med narkotika og legemidler påvirker sentralnervesystemet og reduserer kjøreferdighetene. Oslo Economics har på oppdrag fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av innføring av alkolås i all persontransport mot vederlag på veg i Norge. En alkolås er et system som hindrer at sjåføren kan starte bilen dersom sjåføren er påvirket av alkohol med en promille over 0,2.

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at innføring av alkolås i persontransport mot vederlag på veg er samfunnsøkonomisk lønnsom ved at det reduserer sannsynligheten for ulykker med dødelig utfall. Forholdet at enkelte aktører har valgt å installere alkolås i sine kjøretøy frivillig tyder på at nyttevirkningene overgår kostnadene.

Vegdirektoratet har nå sendt forslag til ny bestemmelse i vegtrafikkloven og ny forskrift om alkolås på høring. Forslaget innebærer at alkolås blir påbudt i norskregistrerte busser og minibusser som driver persontrafikk mot vederlag. Les om forslaget, og vedlegget med vår samfunnsøkonomiske analyse, på Vegdirektoratets hjemmesider.

Relevante artikler