Skipp navigasjon

Oslo Economics og Bristol-Myers Squibb inviterer til seminar om kreftkostnader i Norge

27.09.2016 - Helse og life science

Vi takker for stor interesse rundt seminaret og for godt oppmøte!

På grunn av tekniske problemer får vi ikke lagt ut rapporten på hjemmesiden. Vi jobber med en løsning. I mellomtiden kan interesserte sende en epost til Erik Magnus Sæther, (ems@osloeconomics.no) eller Christoffer Bugge (cbu@osloeconomics.no)

 

Oslo Economics inviterer sammen med Bristol-Myers Squibb til seminar om kreftkostnader i Norge tirsdag 11. oktober 2016 kl. 09.30 – 11.00.
Sted: Thon Conference Universitetsgaten

Kreftkostnader i Norge:
Hvor ligger de største kostnadene? Hvilken kreftform er dyrest?

På seminaret vil en ny analyse av kostnader ved kreft bli presentert. I tillegg får vi spennende perspektiver på kreft og kostnader.
Av hensyn til møteromskapasiteten ber vi om påmelding til ems@osloeconomics.no

Kreft er på vei forbi hjerte- og karsykdom som den vanligste dødsårsaken i industrialiserte land. Samtidig lever stadig flere med en kreftsykdom.
Oslo Economics har utarbeidet en analyse basert på registerdata, og ved hjelp av en referansegruppe med fremtredende krefteksperter og representanter fra Kreftregisteret, Oslo Cancer Cluster og Kreftforeningen, gjort et forsøk på å fylle kunnskapshullet.

Bristol-Myers Squibb har finansiert arbeidet, men har ikke vært involvert i design, analyser eller rapportering.

Se hele programmet her

Relevante artikler