Skipp navigasjon

KS1 Forskningsreaktorer og nukleært avfall

08.02.2016 - Samfunnsøkonomisk analyse

Foto: IFE

Sammen med Atkins Norge kvalitetssikrer Oslo Economics to konseptvalgutredninger innen det nukleære område. Den ene utredningen kartlegger hvordan forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden best kan dekommisjoneres, hvis en nedstengning skulle bli aktuell. Den andre utredningen vurderer hvordan radioaktivt avfall og brukt brensel fra nesten 60 år med reaktordrift i Norge best bør håndteres. Prosjektet utføres på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og er en del av Finansdepartementets kvalitetssikringsordning (KS) for statlige investeringsprosjekter over 750 millioner kroner. Det er ikke tatt noen avgjørelse om nedstengning av forskningsreaktorene som drives av Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller.

Relevante artikler