Skipp navigasjon

Oslo Economics kvalitetssikrer konseptvalg for Førde sykehus

16.11.2015 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Helse Førde HF har behov for å utvikle bygningsmassen ved Førde sentralsjukehus. I den anledning har de utarbeidet en konseptrapport kalt Arealplan FSS. Denne konseptrapporten skal nå kvalitetssikres av Atkins, OEC og Oslo Economics i henhold til helseforetakenes kvalitetssikringsregime, i en såkalt kvalitetssikring konsept (KSK). Kvalitetssikrer skal vurdere hvorvidt konseptfasen har skjedd i henhold til Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.

Konseptvalgene i Arealplan FSS inkluderer et alternativ med omfattende rehabilitering og nybygg for psykisk helsevern, et alternativ hvor hele Førde sentralsjukehus erstattes med nybygg, og et alternativ hvor helt nødvendig rehabilitering blir gjennomført, uten ytterligere investeringer. Kvalitetssikrers rapport skal vurdere hvorvidt konseptrapporten gir tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å velge mellom de tre alternativene.

Relevante artikler