Skipp navigasjon

Bruk av totalentrepriser kan føre til mer effektive vegprosjekter

28.09.2015 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag for Veidekke har Oslo Economics sett på hvordan bruk av totalentrepriser kan fremme effektivitet i offentlig finansierte vegprosjekter.
Analysen viser at i egnede prosjekter kan det være betydelige gevinster å hente på bruk av totalentrepriser fremfor tradisjonelle utførelsesentrepriser.

Les hele rapporten her

Relevante artikler