Skipp navigasjon

Ny rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring

03.09.2015 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har sammen med konsulentselskapene Atkins og Promis på nytt vunnet den prestisjetunge rammeavtalen med Finansdepartementet om kvalitetssikring (KS1/KS2) av store statlige investeringer. Kvalitetssikringen omfatter blant annet konseptvurdering, samfunnsøkonomisk analyse, usikkerhetsanalyse og prosjektstyring. Avtalen gjelder i to år, med mulig forlengelse i ytterligere to år.

Relevante artikler