Skipp navigasjon

Kultur og medier

Konkurransemessige virkninger av NRKs tjenester i utvalgte mediemarkeder

I forbindelse med at Medietilsynet utredet NRKs bidrag til bruks- og mediemangfold bistod Oslo Economics med å vurdere konkurransemessige virkninger av NRK sine nyhets- og aktualitetstjenester på nett på kommersielle nettaviser.

Utredning av forskjeller i satsning på jenter og gutter i fotballen

På oppdrag for Norges Fotballforbund (NFF) gjennomfører Oslo Economics en utredning av forskjeller i satsning på jenter og gutter i […]

Publikasjon om lokale aktivitetsmidler i Norsk sosiologisk tidsskrift

Våre medarbeidere Marit Svensgaard og Christoffer Bugge, med flere, har fått akseptert en artikkel om ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) […]

Evaluering av insentivordningen for film- og serieproduksjoner

Insentivordningen er en tilskuddsordning som gir refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som helt eller delvis produseres i Norge. […]

Ny rapport: Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Andelen mennesker med funksjonsnedsettelser som deltar i organisert idrett er lavere enn i befolkningen for øvrig. Eksisterende forskning på feltet […]

Kartlegging av kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten

På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole utarbeidet et faktagrunnlag […]

Nasjonal kartlegging av fritidskortordninger

Oslo Economics har på oppdag for Kulturdepartementet gjennomført en nasjonal kartlegging av eksisterende fritidskortordninger i norske kommuner og fylkeskommuner. Oppdraget […]

Vurdering av virkninger av å endre enerettsmodellen for pengespill i Norge

Det norske pengespillpolitikken har som formål å sikre at pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former. I tillegg skal reguleringen […]

Nye undersøkelser av bruk og ferdsel i norske verneområder

Oslo Economics, i samarbeid med Ole Jacob Sørensen ved Nord Universitet, har utarbeidet fire nye rapporter basert på brukerundersøkelser som […]

Kartlegging av arbeidsdelingen på arkivområdet

Oslo Economics, sammen med Anneli Sundqvist (PhD) og Lars-Erik Hansen (PhD) ved OsloMet, har utført en kartlegging av den lovfestede […]

Overleverte dataspill-rapport til kulturministeren

I dag overleverte Oslo Economics en utredning om den norske spillbransjen til kulturminister Trine Skei Grande. Blant funnene i rapporten […]

Oslo Economics har evaluert effektiviteten i fire kunstneriske virksomheter

I samarbeid med BI Centre of Creative Industries og et fagfellepanel bestående av fem eksperter på kunstnerisk virksomhet, har Oslo […]