Skipp navigasjon

Kultur og medier

Rapportlansering: Økonomiske besparelser ved den norske reguleringen av pengespill

Hvor mye har de siste års reguleringstiltak i pengespillmarkedet spart det norske samfunnet for? Dette har Oslo Economics undersøkt på oppdrag fra Actis, Blå Kors, Norges Idrettsforbund og Stiftelsen Dam. Nye beregninger viser at dagens regulering av pengespillmarkedet i løpet av 10 år kan spare staten for 30–50 milliarder kroner. Resultatene ble lagt frem under et frokostseminar 11. april.

Glade fotballspillere

Oslo Economics finner store samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til gatelagene

Oslo Economics finner at gatelagenes aktiviteter er assosiert med betydelige gevinster for målgruppen og samfunnet for øvrig. Gevinstene er særlig knyttet til bedre helse og livskvalitet, utdanning og arbeid, mestring og tilhørighet, samt et bedre liv til pårørende og gevinster for lokalsamfunn.

Hvorfor kom Tom Cruise til Norge?

Hvorfor kom Tom Cruise til Norge? Og hvorfor var Fantorangen i bakgrunnen på TV, da James Bond besøkte ei hytte […]

Konkurransemessige virkninger av NRKs tjenester i utvalgte mediemarkeder

I forbindelse med at Medietilsynet utredet NRKs bidrag til bruks- og mediemangfold bistod Oslo Economics med å vurdere konkurransemessige virkninger av NRK sine nyhets- og aktualitetstjenester på nett på kommersielle nettaviser.

Utredning av forskjeller i satsning på jenter og gutter i fotballen

På oppdrag for Norges Fotballforbund (NFF) gjennomfører Oslo Economics en utredning av forskjeller i satsning på jenter og gutter i […]

Publikasjon om lokale aktivitetsmidler i Norsk sosiologisk tidsskrift

Våre medarbeidere Marit Svensgaard og Christoffer Bugge, med flere, har fått akseptert en artikkel om ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) […]

Evaluering av insentivordningen for film- og serieproduksjoner

Insentivordningen er en tilskuddsordning som gir refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som helt eller delvis produseres i Norge. […]

Ny rapport: Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Andelen mennesker med funksjonsnedsettelser som deltar i organisert idrett er lavere enn i befolkningen for øvrig. Eksisterende forskning på feltet […]

Kartlegging av kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten

På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole utarbeidet et faktagrunnlag […]

Nasjonal kartlegging av fritidskortordninger

Oslo Economics har på oppdag for Kulturdepartementet gjennomført en nasjonal kartlegging av eksisterende fritidskortordninger i norske kommuner og fylkeskommuner. Oppdraget […]

Vurdering av virkninger av å endre enerettsmodellen for pengespill i Norge

Det norske pengespillpolitikken har som formål å sikre at pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former. I tillegg skal reguleringen […]

Nye undersøkelser av bruk og ferdsel i norske verneområder

Oslo Economics, i samarbeid med Ole Jacob Sørensen ved Nord Universitet, har utarbeidet fire nye rapporter basert på brukerundersøkelser som […]