Skipp navigasjon

Kultur og medier

Anbefaler «Byuniversitet» på Tullinløkka

Tullinløkka i Oslo er et historisk viktig område som er i omstilling. Som del av Statsbyggs arbeid med å utarbeide […]

Fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet, Tullinløkka og Akademihagen

Sammen med Atkins Norge og Snøhetta utarbeider Oslo Economics en alternativanalyse og samfunnsøkonomisk analyse av fremtidig bruk av Tullinløkka i […]

Evaluering av kulturnæringssatsingen

Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert kulturnæringssatsingen. Kulturnæringssatsingen er hovedtiltaket i handlingsplanen «Fra gründer til kulturbedrift» (2013). Satsingen […]

Kartlegging av forvaltning av infrastruktur for kulturformidling

Oslo Economics har i nært samarbeid med Spekter utarbeidet en kartlegging av vedlikeholdsetterslepet for bygg til kulturformål. Bakgrunnen er en økende […]

Konkurransetilsynet godkjenner TV2s kjøp av C More

Oslo Economics gratulerer TV2 med Konkurransetilsynets godkjennelse av overtagelsen av C More i Norge. Vi har bistått TV2 med økonomiske […]