Skipp navigasjon

Ny rapport: Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

29.10.2020 - Kultur og medier

Andelen mennesker med funksjonsnedsettelser som deltar i organisert idrett er lavere enn i befolkningen for øvrig. Eksisterende forskning på feltet har gitt innsikt i barrierer for deltakelse, men det mangler fortsatt kunnskap om hva målgruppen har behov for, og hva den organiserte idretten kan gjøre for å sikre økt rekruttering og mindre frafall hos mål­gruppen.

Oslo Economics, i samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter, har derfor gjennomført en studie som ser på hvilke behov mennesker med funksjonsnedsettelser har i møte med den organiserte idretten, og hva idretten kan gjøre for å motivere flere til deltakelse i organisert idrett. Rapporten «Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser» ble nylig overlevert til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Det fremkommer av rapporten at behovene til målgruppen er mangefasetterte. Kompleksiteten i behov gjør at det ikke finnes et tiltak som alene vil treffe behovene til målgruppen på en slik måte at det vil utløse en betydelig økt deltakelse eller aktivitet. Det er behov for flere ulike tiltak, på alle nivå innenfor idretten. I rapporten foreslås 11 tiltak som kan bidra til å øke målgruppens deltakelse i idrett, herunder bedre informasjon, økt innsats for å løfte frem lokale og nasjonale forbilder, styrket samarbeid med foresatte og kommuner, styrket trenerutdanning, bedre oppfølging av tilrettelagte anlegg og prioritering av ressursbruk.

Rapporten kan leses her.

(Foto: Gunnlaug Broshaug)
Relevante artikler