Skipp navigasjon

Utredning av forskjeller i satsning på jenter og gutter i fotballen

27.09.2021 - Kultur og medier

På oppdrag for Norges Fotballforbund (NFF) gjennomfører Oslo Economics en utredning av forskjeller i satsning på jenter og gutter i fotballen. Med satsning menes generell ressursbruk som for eksempel tilgang til trenere og anlegg, ikke bare rene pengeoverføringer eller øremerkede midler.

Formålet med prosjektet er å forstå om det faktisk er forskjeller i tilbudet som gis til jenter og gutter, og hva som er mulige forklaringer på eventuelle forskjeller. Kunnskap om ulikhet i prioritering av ressurser er viktig for å støtte opp under debatten på området, og ikke minst i arbeidet med å utvikle tiltak som kan bidra til å utjevne eventuelle forskjeller i fotballen.

Utredningens fokus vil være rettet mot ungdomsidretten (13-19 år), og er begrenset til å omfatte klubblag, kretslag og landslag i denne aldersgruppen. Prosjektet skal pågå frem til og med januar 2021.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler