Skipp navigasjon

Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics tildelt forskningsmidler fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet skal dele ut til sammen 5 millioner kroner til forskningsprosjekter innenfor konkurranserett og –økonomi. Oslo Economics er valgt ut […]