Skipp navigasjon

Innlegg om innkjøpspriser i dagligvaremarkedet i Dagens Næringsliv

21.10.2020 - Konkurranse, marked og regulering

De siste årene har forskjeller i innkjøpspriser mellom dagligvarekjedene vært gjenstand for debatt, og særlig hvorvidt disse forskjellene er skadelige for konkurransen i markedet. I dagens utgave av Dagens Næringsliv har Harald, Jonas og Jostein skrevet et svar til DNs leder forrige uke, der de argumenterer for at ulike innkjøpsbetingelser ikke er et problem i seg selv, og at forskjellene i innkjøpskostnader ofte fremstilles som større enn de faktisk er. Du kan lese hele innlegget her.

Relevante artikler