Skipp navigasjon

Ny OE-rapport: komparativ analyse av boligomsetning

03.07.2020 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har, på vegne av Finansdepartemenetet og eiendomsmeglerutvalget utarbeidet en komparativ analyse av boligomsetning. Analysen sammenligner ved boligomsetningen i Norge, Danmark, Nederland, England og Victoria, Australia, og belyser sider ved regulering, salgsformer, involverte aktører, transaksjonskostnader, omsetningstid og egenskaper ved markedet for eiendomsmeglertjenester. Rapporten kan leses her.

Relevante artikler