Skipp navigasjon

Gulating lagmannsrett: Schibsteds oppkjøp av Nettbil svekker ikke konkurransen

30.03.2022 - Konkurranse, marked og regulering

For første gang har et vedtak fra norske konkurransemyndigheter om å forby et oppkjøp blitt behandlet i domstolen: Myndighetene fikk ikke medhold

I 2019 ervervet Schibsted majoriteten av aksjene i Nettbil.no – en nettbasert auksjonstjeneste der privatpersoner selger biler til forhandlere. Nettbil var en svært liten aktør med lav omsetning – og transaksjonen var derfor ikke meldepliktig til Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet benyttet imidlertid sin mulighet til å pålegge melding. Bakgrunnen var at Schibsted, gjennom Finn.no, allerede hadde en posisjon innen omsetning av bruktbiler.

Etter å ha behandlet saken vedtok Konkurransetilsynet å forby transaksjonen, med henvisning til at Nettbil var en viktig konkurrent til Finn.no i et konsentrert marked. Bortfallet av konkurranse mellom partene ville derfor etter tilsynets vurdering gi negative effekter som økte priser, lavere kvalitet og mindre innovasjon.

Schibsted påklaget vedtaket til Konkurranseklagenemnda, som også fattet vedtak om å forby transaksjonen. Schibsted gikk til sak mot staten, og dommen fra Gulating Lagmannsrett har nå falt.

Retten er ikke enig i at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse – og opphever derfor nemndas avgjørelse. Staten, ved Konkurransetilsynet, kan anke Gulating Lagmannsrett sin dom til Høyesterett.

Oslo Economics bistod Schibsted i forvaltningsprosessene – vi er ikke overrasket

Oslo Economics bistod Schibsted da Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemda behandlet transaksjonen. Vi er ikke overrasket over rettens konklusjon. Grunnleggende prinsipper for å vurdere konkurransenærhet tilsier at Finn.no og Nettbil ikke er nære konkurrenter. Etter Oslo Economics sin vurdering er de ikke engang i samme marked. Finn.no tilbyr tjenester i et marked for rubrikkannonsering av bruktbil, mens Nettbil bærer preg av å være en forhandler som kjøper og videreselger bruktbiler.

Betydning av dommen for fusjonskontrollen

Lagmannsrettens dom kom nøyaktig en uke etter det ble kjent at Konkurranseklagenemnda omgjorde Konkurransetilsynets vedtak om å forby DNB sitt oppkjøp av Sbanken. I begge saker har høyere instanser vurdert at Konkurransetilsynet ikke godt nok har vist at foretakssammenslutningene i betydelig grad svekker konkurransen – noe som er nødvendig for at tilsynet skal kunne gripe inn mot en transaksjon.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler