Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

Oslo Economics, sammen med juristene Nikolai K. Winge og Fredrik Holth, har bistått Kommunal- og moderniseringsdepartementet i utarbeidelse av en […]

Oslo Economics utreder Runehamar Test Tunnel

På oppdrag for Statens Vegvesen gjennomfører Oslo Economics og Safetec en utredning av Runehamar Test Tunnel. Tunnelen på omtrent 1500 […]

Prosessevaluering av utprøving av kompetansetiltak for sykmeldte 

Oslo Economics har fått i oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering av utprøving av kompetansetiltak for sykmeldte, på vegne av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Utprøving med utvidet […]

Risiko ved utfasing av kommersielle leverandører av barnevernsinstitusjoner i Oslo

Oslo Economics har i samarbeid med Tyra Ekhaugen ved Ginnungagap utredet risiko ved å fase ut kommersielle leverandører av barnevernsinstitusjoner […]

Konsekvenser av covid-19 for norsk-svensk handel og samarbeid i tre sektorer

Oslo Economics har på oppdrag fra den norske ambassaden i Stockholm og Innovasjon Norges Sverigekontor undersøkt koronapandemiens påvirkning på tre […]

Utredning av kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen

Oslo Economics har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet behovet for å innføre kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen. Bakgrunn […]

Evaluering av lærlingklausulen

Den 1. januar 2017 ble forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, også […]

Arbeidsforberedende trening: Et tiltak for økt arbeidsdeltakelse blant personer utenfor arbeidslivet

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet har Oslo Economics kartlagt arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Vi har kartlagt hvem deltakerne er, […]

Kartlegging av kommunale botiltak

Høsten 2020 har Oslo Economics og NIBR utredet bruken av kommunale botiltak på oppdrag for Barne- og familiedepartementet. Det er […]

Ny rapport: Psykisk helse og uførhet blant unge

Det har i flere år vært en økning i antall unge som mottar uføretrygd i Norge. Psykiske lidelser er den […]

Ny rapport: Samarbeid mellom NAV og Rask psykisk helsehjelp i kommunene

Mange med psykiske plager mottar helserelaterte ytelser fra NAV. Samtidig har vi de siste årene fått mer kunnskap om at […]

Evaluering av Bolig for velferd – en strategi for at flere skal ha et godt sted å bo

Oslo Economics, i samarbeid med NIBR ved OsloMet, har på vegne av Husbanken evaluert den nasjonale strategien Bolig for velferd […]