Skipp navigasjon

Telias oppkjøp av Phonero godkjent av Konkurransetilsynet

04.04.2017 - Konkurranse, marked og regulering

Konkurransetilsynet har nå klarert Telias oppkjøp av Phonero, etter at tilsynet i februar varslet at oppkjøpet kunne bli stanset. Oslo Economics har bistått Telia med konkurranseøkonomisk kompetanse.

Konkurransetilsynet begrunner, i sin pressemelding, tillatelsen for oppkjøpet med at det ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse.

Transaksjonen gav opphav til mer komplekse problemstillinger enn foretakssammenslutninger flest. Dette fordi Phonero før transaksjonen var avhengig av å kjøpe tilgang til nett fra en konkurrent i sluttbrukermarkedet . Enkle prispress-tester, som vanligvis benyttes av konkurransemyndigheter, var dermed lite egnet for å analysere de samfunnsøkonomiske virkningene av oppkjøpet. Gjennom et tidligere forskningsprosjekt og et pågående forskningsprosjekt, begge finansiert av det alminnelige prisreguleringsfondet, har imidlertid Oslo Economics utviklet prispress-tester som er egnet for å analysere mer komplekse foretakssammenslutninger. Oslo Economics anvendte disse testene for å vise at foretakssammenslutningen ikke ville føre til høyere priser – gitt sakens faktum.

Relevante artikler