Skipp navigasjon

Konsekvenser av ulike modeller for prisjustering i kommunale avtaler med ideelle aktører

  • Rapportnr:
  • Tittel: Konsekvenser av ulike modeller for prisjustering i kommunale avtaler med ideelle aktører
  • Oppdragsgiver: Virke
  • Utgitt: desember 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler