Skipp navigasjon

Evaluering av tilskudd til AFT og VTA

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-97
  • Tittel: Evaluering av tilskudd til AFT og VTA
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Utgitt: desember 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler