Skipp navigasjon

Hvordan gikk gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg? 

10.10.2023 - Evalueringer

Oslo Economics skal sammen med Institutt for samfunnsforskning evaluere Valgdirektoratets tjenester og gjennomføre valggjennomføringsundersøkelsen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i år. 

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KDD og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.  

I Valgdirektoratets tildelingsbrev for 2023 står det at direktoratets overordnede prioritering for året skal være å bidra til en korrekt, sikker, åpen og tillitvekkende gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdirektoratet skal bistå kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med valget, og legge til rette for at valggjennomføringen er i samsvar med lovgivningen. 

Oppdraget er todelt. Den ene delen av oppdraget, valggjennomføringsundersøkelsen, skal belyse hvordan gjennomføringen av valget har gått. Den andre delen av oppdraget skal evaluere Valgdirektoratets tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Formålet med evalueringen er å få belyst om samarbeidet mellom Valgdirektoratet og kommuner og fylkeskommuner har fungert på en tilfredsstillende måte, og om Valgdirektoratet har utført sine oppgaver på en hensiktsmessig måte. 

Relevante artikler