Skipp navigasjon

Høyesterett tillater Schibsteds kjøp av Nettbil

20.02.2023 - Konkurranse, marked og regulering

I 2019 ervervet Schibsted majoriteten av aksjene i Nettbil.no – en nettbasert auksjonstjeneste der privatpersoner selger biler til forhandlere. Nettbil var en svært liten aktør med lav omsetning – og transaksjonen var derfor ikke meldepliktig til Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet benyttet imidlertid sin mulighet til å pålegge melding. Bakgrunnen var at Schibsted, gjennom Finn.no, allerede hadde en posisjon innen omsetning av bruktbiler.

Siden den gang, har saken gått sin gang i det norske fusjonskontrollsystemet, og ble den første fusjonen som ble testet av rettssystemet i Norge. I forrige uke kom Høyesterett til beslutningen om å tillate sammenslåingen. I sin avgjørelse opprettholder Høyesterett beslutningen til lagmannsretten – som omgjorde avgjørelsen fra Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemda om å blokkere transaksjonen.

Sentralt i avgjørelsen var spørsmålet om markedsavgrensning, altså om Nettbil og Finn.no konkurrerer i samme relevante marked. Nettbil og Finn.no tilbyr begge en plattform hvor privatpersoner kan selge brukte biler – men med grunnleggende forskjeller i type tjenester som tilbys og priser. Høyesterett og lagmannsretten kom blant annet fram til følgende:

  • Finn.no og Nettbil er ikke i samme marked – noe som betyr at Nettbils priser og produktkvalitet ikke disiplinerer Finn.no’s sine  priser eller produktutforming
  • Det er derfor lite sannsynlig at fusjonen kan begrense konkurransen til skade for forbrukere
  • Det var ikke etablert med tilstrekkelig sannsynlighet at fusjonen ville hindre produktinnovasjon

Oslo Economics bistod Schibsted og Wiersholm da Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemda behandlet transaksjonen. Vi var helt klare på at Konkurransetilsynet (og senere Konkurranseklagenemda) gjorde grunnleggende feil i sin vurdering om markedsavgrensning og i konkurransenærhetsanalysen. Disse feilene fikk utslag i uriktige konklusjoner om transaksjonens potensial til å hindre effektiv konkurranse. Våre vurderinger overfor Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemda er beskrevet nærmere i et notat fra desember 2020, som kan leses her. Høyesterettsdommen peker på akkurat de samme feilene i Konkurransetilsynets og Konkurranseklagenemdas avgjørelser. Dommen kan leses her.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler