Skipp navigasjon

Er det for lite konkurranse i dagligvaremarkedet i Norge?

02.01.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Mange mener det er for lite mangfold i norske dagligvarebutikker. Er det for lite konkurranse mellom kjedene? Flere partier på Stortinget ønsker å vedta et forbud mot såkalt prisdiskriminering. Hva vil prisdiskriminering si, og hva mener Oslo Economics eksperter på konkurranseøkonomi om et slikt forbud? Gjester er Jostein Skaar og Charlotte Evensen fra Oslo Economics. 

Relevante artikler