Skipp navigasjon

Nye investeringer på 2,3 milliarder ved Troll forskningsstasjon er samfunnsøkonomisk lønnsomt

01.11.2022 - Ressurser og bærekraft

Troll forskningsstasjon er i dårlig stand, og det er usikkert hvor lenge driften ved Troll vi være forsvarlig. Hvordan bør Norges forskningsstasjon i Antarktis utformes, og hvilke oppgraderinger er nødvendige for å kunne fortsette forsvarlig drift i fremtiden? Det har vi i Oslo Economics og Atkins Norge vurdert i vår eksterne kvalitetssikring (KS1) av Statsbyggs konseptvalgutredning (KVU) for Troll forskningsstasjon.

Troll er en forskningsstasjon i Dronning Mauds Land i Antarktis. På Troll, som er drevet av Norsk Polarinstitutt, foregår meteorologiske observasjoner og omfattende luft- og strålingsovervåking. Troll er også feltstasjon for fysiske feltprogram, og ved stasjonen ligger satellittstasjonen TrollSat, eid av Kongsberg Satellite Services.

Vår analyse viser at et nybyggkonsept på 6 500 m2 BTA for 65 samtidige brukere, er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. Konseptet har en investeringskostnad (P50) på 2 300 mill. kr inkl. mva. I likhet med Statsbygg, vurderer vi at disse kostnadene oppveies av samfunnsøkonomiske gevinster, særlig i form av kunnskap og forskning, ivaretakelse av norske interesser, samt sikkerhet for liv og helse.

Anbefalt konsept gir økt brukerkapasitet og betydelige bedre fasiliteter. Samtidig er det usikkerhet rundt både omfanget av behov for forskningskapasitet og byggekostnader, som tilsier at valgt konsept bør planlegges både som et prosjekt med full utbygging og som et prosjekt som kan nå kapasiteten i to trinn.

Kvalitetssikringen er gjennomført på oppdrag for Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet i perioden mars til oktober 2022. Rapporten er nå offentliggjort og kan leses her.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler