Skipp navigasjon

Oslo Economics vokser internasjonalt

21.06.2022 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics fortsetter sin sterke vekst. Som en følge av vår satsing mot det tyske og europeiske markedet åpner vi nå et kontor i Berlin.

Oslo Economics er et av Norges ledende samfunnsøkonomiske konsulentmiljøer, og utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Fra vårt kontor i Berlin vil vi tilby hele spekteret av våre tjenesteområder.

Konkurranse- og reguleringsøkonomi, tapsberegninger og generell sakkyndig bistand i rettslige prosesser vil være et sentralt område for vår internasjonale satsing. Oslo Economics har solid kompetanse innen områdene konkurranse- og næringsøkonomi. Flere av våre medarbeidere har innehatt sentrale posisjoner ved nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter, har publisert artikler i høyt anerkjente akademiske tidsskrifter og er rangert blant de ledende konkurranseøkonomene i verden.

Elias Braunfels (PhD) vil som nyutnevnt Managing Partner i Berlin lede den internasjonale satsingen. Elias har vært tilknyttet Oslo Economics i over fem år og er ekspert på alle områder innen konkurranse- reguleringsøkonomi. Han har også betydelig erfaring med beregning av økonomisk tap, samt å presentere dette i rettslige prosesser. Han har omfattende rådgivererfaring fra en lang rekke ulike kunder og industrier, som ekspertvitne i rettsaker, samt prosesser mot konkurransemyndigheter.

Vi ser frem til dette nye kapittelet i selskapets historie.

Kontakt
Elias Braunfels
Elias Braunfels
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler