Skipp navigasjon

Oslo Economics styrker konkurranseområdet med en nyansettelse

09.06.2022 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics har lang og bred erfaring fra konkurranse- og markedsanalyser. Nå styrker vi kompetansen ytterligere med ansettelse av Ingunn Bruvik Gjersvik.

Ingunn har høy kompetanse på konkurransefaglige vurderinger. Hun har omfattende erfaring innen fagområdet fra arbeid i Konkurransetilsynet, hvor hun blant annet har vært seksjonsleder for markedsavdeling i en årrekke og ledet tilsynets etterforskningsavdeling. Ingunn har også i flere år jobbet som spesialrådgiver i sjeføkonomteamet i Konkurransetilsynet. Ingunn har særlig erfaring fra vurderinger av fusjoner og oppkjøp i en rekke ulike markeder, vurderinger av samarbeid mellom bedrifter, vurderinger av bedrifters markedsmakt og opptreden i markedet samt konkurransemessige vurderinger av nye lovforslag. Hun har omfattende erfaring med utredning og kvalitetssikring av analyser, presentasjon av vurderinger og beslutningsgrunnlag. Ingunn har også bidratt i flere internasjonale faglige forum. Hennes utdanningsbakgrunn er samfunnsøkonom og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med tilleggsutdannelse innen ledelse bla. fra AFF og samt konkurranserett fra King’s College i London.

Ingunn styrker et allerede solid fagmiljø innen konkurranseanalyser, og vi gleder oss til å jobbe sammen med henne i tiden som kommer.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler