Skipp navigasjon

Torben Mideksa ny assosiert partner i Oslo Economics

30.05.2022 - Ressurser og bærekraft

Vi har gleden av å ønske Torben Mideksa velkommen som assosiert partner i Oslo Economics. Torben Mideksa er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Uppsala universitetet. Han har en Ph.D. i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo (UiO) og har utdanningsbakgrunn fra UiO, Harvard, MIT og Mekelle University (Etiopia). Torbens forskning er innenfor fagområdene ressurs- og miljøøkonomi, utviklingsøkonomi og politisk økonomi, og han underviser i mikroøkonomi, næringsøkonomi og kontraktsteori.

Torben har publisert i flere ledende tidsskrift innen samfunnsøkonomi. Han forsker blant annet på forvaltning av regnskog, miljøreguleringer og energimarkeder. Tidligere arbeidserfaring inkluderer forskningsstillinger ved Harvard University Center for the Environment, Universitetet i Oslo og Cicero Senter for klimaforskning.

Torben vil bidra til å sikre høy faglig kvalitet i prosjekter innenfor ressurs- og miljøøkonomi, energimarkeder, utvikling og konkurranse. Vi er svært glade for å ha Torben med på laget!

Kontakt
Torben Mideksa
Torben Mideksa
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler