Skipp navigasjon

Oslo Economics inngår avtale med Nye Veier om å levere markedsanalyser de neste fire årene

25.05.2022 - Transport og logistikk

Oslo Economics skal, i kompaniskap med Prognosesenteret, levere et bredt spekter av markedsanalyser til Nye Veier. Nye Veiers behov for slike analyser er omfattende, og vi skal dekke etterspørselen fra hele organisasjonen.

Det kan være kartlegging av det nasjonale og internasjonale leverandørmarkeder, ringvirkningsanalyser, analyser av strukturer og planer for utvikling i sektorer utenfor transportsektoren, for eksempel næring og bosetting, spørreundersøkelser, analyser av drivere og endringer som skjer innenfor anleggssektoren relatert til prosesser, produkter og leverandørkjeder, målinger av hvor modent leverandørmarkedet er for innovative anskaffelser, og så videre.

Nye Veier AS er et statlig eid aksjeselskap, som planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder viktige hovedveier og jernbane i Norge. Nye Veier har jevnlig møter med aktuelle bransjer, aktører, leverandører, brukere og andre interessenter for innspill i forbindelse med arbeid med strategier og beslutningsprosesser. Våre analyser skal støtte Nye Veier i dette arbeidet.

Avtalen har en samlet varighet på fire år, fra mai 2022 til mai 2026.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler