Skipp navigasjon

Norge kan lære av Tysklands energistøtte

03.05.2022 - Ressurser og bærekraft

Innlegg skrevet av medarbeidere Svend Boye og Elias Braunfels publisert i Dagens Næringsliv 29.04.2022.

Den norske strømstøtten til privatpersoner er omdiskutert. På den ene siden er ordningen blitt kritisert for å redusere norske husholdningers motivasjon for å spare strøm i en tid der strømsparing er viktigere enn noensinne. På den andre siden kan ordningen sies å være god, ved at den omfordeler statens ekstragevinst av høye strøm- og gasspriser til norske husholdninger på en måte som forhindrer betalingsproblemer.

Spørsmålet er hvordan vi kan reformere ordningen på en måte som bidrar til at norske husholdninger omstiller seg til en tid der strøm er blitt en knappere ressurs.

Vi mener at norske myndigheter bør se til en viktig del Tysklands nylig innførte energistøttepakke, kalt «Energiepauschale», for inspirasjon, og tilpasse denne til norske behov. En «Energiepauschale» er en engangsutbetaling, som utbetales av arbeidsgiver og beskattes i henhold til lønnsnivå (tilsvarende ordninger finnes for de som ikke er lønnsmottagere).

Ordningen har to fordeler:

Den gir kjøpekraft uten å lede kjøpekraften til uforandret energibruk.

Den ivaretar fordelingshensyn, ettersom mottagerne skatter av ordningen i henhold til sin skattesats.

Hvis Norge velger å la seg inspirere av den tyske ordningen, kan en mulig tilpasning være å la utbetalingen gjøres månedlig, for at tiltaket fortsatt skal hindre betalingsproblemer.

Overgangen fra dagens ordning til et slik fast støttebeløp kan gjøres gradvis, for å gi folk i dårlig isolerte boliger tid til å tilpasse seg.

Kontakt
Elias Braunfels
Elias Braunfels
Relevante artikler