Skipp navigasjon

Vurdering av prissikringsmuligheter i kraftmarkedet

11.02.2022 - Ressurser og bærekraft

For at strømselskaper skal kunne tilby bedrifter og husholdninger konkurransedyktige fastprisprodukter så må det underliggende markedet for prissikring forbedres. Oslo Economics har nylig startet opp et prosjekt som ser på ulike tiltak for å bedre aktørenes prissikringsmuligheter. Gjennom prosjektet skal Oslo Economics bistå Energi Norges prosjekt med innsamling av innspill fra ulike interessenter, analyser og ledelse av workshops.

Markedsprisen på strøm varierer fra time til time, og over dager og år, noe som skaper prisrisiko. Dette gjør at mange aktører har et behov for prissikring for å håndtere denne prisrisikoen. Det finnes flere måter og ulike marked for å inngå prissikring på strøm, blant annet børser (eks. Nasdaq) og Over The Counter-meglere (OTC-meglere) som tilbyr finansielle derivater på strøm, men det finnes også et marked for bilaterale avtaler.

Prisene i Sør-Norge brøt med prisene i Nord-Norge gradvis gjennom 2021. Dette mønsteret gjaldt også flere av de andre nordiske prisområdene. Dermed mistet den nordiske systemprisen mye av sin verdi som referansepris. Det er denne som fungerer som referansepris for mange av prissikringsproduktene på børsen. Som følge av dette er det nå behov for tiltak for å forbedre prissikringsmulighetene på børs og i det bilaterale markedet, noe vi skal vurdere i dette prosjektet. Prosjektet skal i første omgang peke på tiltak som raskt kan iverksettes og forbedre situasjonen. Videre skal prosjektet også peke på de større grepene som kan forbedre situasjonen mer fundamentalt innenfor og utenfor dagens modell; på Nasdaq, i bilaterale avtaler og med transmisjonsrettigheter. Målet med prosjekt er komme opp med gjennomførbare og effektive tiltak som forbedrer prissikringsmulighetene.

Relevante artikler