Skipp navigasjon

Oslo Economics skal utrede to drosjeprosjekter, for Samferdselsdepartementet og Troms og Finnmark fylkeskommune

05.05.2021 - Transport og logistikk

Oslo Economics fortsetter arbeidet på samferdselsområdet, og skal nå skal utrede to drosjeprosjekter, for Samferdselsdepartementet og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Samferdselsdepartementet ønsker en vurdering av virkningene av å legge til rette for en heldigital kontrollutrustning som alternativ til taksameter, med krav om f.eks. forhåndsbestilling eller motsvarende app hos kunden. Analysen skal særlig fokusere på å identifisere eventuelle virkninger dette vil ha på konkurransen i drosjemarkedet, og om en slik løsning vil innebære at enkelte kundegrupper blir avskåret fra å benytte seg av deler av drosjetilbudet. Utredningen skal være en del av grunnlaget for arbeidsgruppens vurdering av behov for justeringer i forslaget til regelendringer.

Videre skal vi gjennomføre en utredning om behovet for eneretter eller eventuelt andre sikringstiltak for drosjetransport i Troms og Finnmark fylkeskommune. Utredningen skal resultere i en rapport med en konklusjon om hvor det er behov for eneretter for å sikre ønsket tilbud av drosjetjenester i Troms og Finnmark, og eventuelt hvor eneretter bør kombineres med annen kontraktskjøring som skoleskyss eller pasienttransport. Utredningen skal inneholde en kartlegging og vurdering av følgende forhold:

  • I hvilke kommuner i Troms og Finnmark vurderes det som nødvendig å tildele eneretter for drosjetransport for å sikre et tilstrekkelig drosjetilbud?
  • Hvilke kommuner, om noen, bør høre til enerettsområder sammen med andre kommuner?
  • I hvilke enerettsområder bør eneretter om mulig kombineres med kontraktskjøring for å være attraktive nok?
  • I hvilke enerettsområder anbefales å avvente en eventuell tildeling?
Relevante artikler