Skipp navigasjon

Ny evaluering og utprøving av modeller for utstyrstilskudd

12.04.2021 - Evalueringer

Oslo Economics, i samarbeid med SNF, starter denne uken opp med en ny forskningsbasert evaluering og utprøving av modeller for utstyrstilskudd til yrkesfag i videregående skoler, på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Oppdatert og kvalitetssikret utstyr er en viktig del av den yrkesfaglige utdanningen. Det er derfor nødvendig at yrkesfaglige utdanningsprogrammer har tilstrekkelig med midler til å opprettholde et tilfredsstillende utstyrsnivå som muliggjør god opplæring og sikker bruk. For å opprettholde et tilfredsstillende nivå av utstyr, kan det trenges midler i form av tilskudd utover grunnfinansieringen fra fylkeskommunen. Det er derfor viktig å kartlegge og vurdere modeller som kan sikre målrettede og effektive tilskudd.

Prosjektets overordnede formål er å få kunnskap om hvilke modeller for finansiering av utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene som utløser fylkeskommunal finansiering, og som er bærekraftige over tid. Dette skal gjøres gjennom utforming av tilskuddsmodeller med utgangspunkt i nasjonal og internasjonal kunnskap på området. Med modeller menes kriterier som legges til grunn for tildeling av tilskudd til skolene. Etter utforming skal modellene implementeres og utprøves fra perioden for tildeling i slutten av 2021 til og med første kvartal i 2023. Vi ser frem til et svært interessant prosjekt.

Relevante artikler